Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 6 april 2021, klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.
Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin

Med anledning av COVID-19-pandemin har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer.

· Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
· Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
· Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *