​Region Västerbotten vill se ett lokalpolitiskt ansvar för strandskydd

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under dagens sammanträde att lämna ett remissvar till Miljödepartementet angående ett mer differentierat strandskydd. I remissvaret betonar Region Västerbotten vikten av ett enklare och mer begripligt strandskyddssystem med utgångspunkt i ett lokalpolitiskt ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *