​Vaccinationerna fortsätter med fler prioriterade grupper

Från och med lördag den 17 april kan personer födda 1956 och tidigare boka tid för vaccination via 1177.se. På måndag öppnar bokningen för personer över 18 år med beslut om assistans enligt LSS eller LASS.

​Region Västerbotten vill se ett lokalpolitiskt ansvar för strandskydd

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under dagens sammanträde att lämna ett remissvar till Miljödepartementet angående ett mer differentierat strandskydd. I remissvaret betonar Region Västerbotten vikten av ett enklare och mer begripligt strandskyddssystem med utgångspunkt i ett lokalpolitiskt ansvar.

​18 miljoner i ökat löneutrymme för hårt belastad vårdpersonal

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att styrelsen beslutar skjuta till 18 miljoner kronor i ett ökat löneutrymme i samband med årets löneöversyn. Utrymmet riktas till de verksamheter och grupper inom hälso- och sjukvården som varit hårdast belastade under pandemin.

​Lex Maria: Bristande rutiner fördröjde planerad operation

Vid röntgenundersökning upptäcks en förstorad lymfkörtel hos en patient och en operation planeras. På grund av bland annat bristande rutiner kallas inte patienten till operation. Först efter att patienten ett år senare kontaktar vården sker operationen.

​10 miljoner till utvecklingsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att bevilja nio utvecklingsprojekt en sammanlagd summa på 9 974 000 kronor. Bland projekten finns bland andra Leader Lapland 2020 och Leader Skellefteå Älvdal som får medel för fortsatt verksamhet, samt de två beviljade projekten CyberGrass I och Mervärde från värdefulla avverkningsrester, som ingår i samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica.

​Först i Sverige med antiviralt läkemedel

Det nya antivirala läkemedlet mot covid-19, bamlanivimab, har för första gången använts i Sverige och Region Västerbotten. I fredags kom en leverans för en patient med kraftigt nedsatt immunförsvar som inte kunde bilda antikroppar.

Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla

Resultat av nya studier visar att Astra Zenecas vaccin ger högt skydd mot covid-19 även för äldre personer. Därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att vaccinet används till alla över 18 år, inklusive personer över 65 år. Det gör att Region Västerbotten nu kan öka takten i vaccinationerna av denna grupp.