Ytrade Group AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 2 mars 2021 godkänt Ytrade Group AB:s (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier, teckningsoptioner av serie 2021/2022 (TO1) och teckningsoptioner av serie 2021/2023 (TO2) på Nasdaq First North Growth Market.

Handel av aktier och teckningsoptioner i Yaytrade kommer inledas tisdagen den 9 mars 2021 under kortnamnet YTRADE.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Rämsell Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *