Xpecunia  – Resultat 12 månader 2020

Xpecunia Nordic AB (publ) helårsresultatet för 2020. Stark ökning av tillväxten har bevisat affärsmodellen med hållbar lönsamhet.
Resultat 12 mån för Xpecunia per 2020-12-31

Nettoomsättningen uppgår till 5,7 (2,8) Mkr

Resultat efter finansnetto är positivt 2,7 (0,7) Mkr före skatt
Bruttomarginalen är 57%

Soliditeten är 89%

Kassaflödet är positivt med 3,7 mkr för 2020

”Jag är mycket nöjd med att ha bevisat Xpecunias förmåga till utvinning av grön kryptovaluta och att affärsmodellen stödjer miljövänlig tillväxt och kraftig lönsamhet. Detta innebär en höjning av ambitionerna

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *