WntResearchs teckningsoptioner av serie 2020/2021 tecknades till cirka 78 procent – tillförs cirka 8 MSEK

WntResearch AB (”WntResearch” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Totalt utnyttjades 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande cirka 78 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 9 836 359 aktier till teckningskursen 0,81 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs WntResearch cirka 8 MSEK före emissionskostnader.
WntResearch genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *