WeSC offentliggör avsikt att undersöka möjligheterna att genomföra riktad nyemission till kvalificerade investerare

Stockholm, Sverige, 16 april 2021
WeSC AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om 8 600 000 aktier genom förhandling med vissa på förhand utvalda kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen kommer erbjudas till sådana kvalificerade investerare som Bolaget bedömer att det ligger i befintliga aktieägares intresse att få in som ägare. Emissionskursen kommer fastställas genom förhandling på armlängdsavstånd mellan Bolaget och de utvalda investerarna. Bolaget kommer på egen hand undersöka möjligheterna att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *