VD Anders Rabbes anförande inför extra bolagsstämma den 10 mars med anledning av poströstning

Den 5 februari 2021 kallades aktieägarna i WntResearch AB (”WntResearch” eller ”Bolaget”) till en extra bolagsstämma som ska hållas onsdagen den 10 mars 2021, genom poströstning. Syftet med den extra bolagsstämman är att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra den fullt säkerställda företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 55 MSEK som offentliggjordes den 5 februari 2021 samt genomföra erforderliga ändringar av bolagsordningens gränser. Med anledning av detta och att befintliga restriktioner omöjliggör ett fysiskt anförande på bolagsstämman ger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *