Valberedningens förslag till TF Bank AB:s årsstämma 2021

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Charlotta Björnberg-Paul, Sara Mindus och Mari Thjømøe samt nyval av Michael Lindengren, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av John Brehmer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Tone Bjørnov hade avböjt omval.
Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *