Utvärderingslicens för Smolteks CNF-MIM-teknologi förnyas inte men dialog om fortsatt samverkan fortgår

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att det utvärderingslicensavtal som ingicks i mars 2020 med en av världens största kondensatortillverkare inte förnyas och att det underliggande utvärderingsprojektet är avslutat. Kondensatortillverkaren fortsätter i egen regi att utveckla en alternativ process för del av produktionskedjan utanför Smolteks teknologi-plattform, men som har potential att ytterligare höja attraktionskraften i CNF-MIM-tekniken.
Licensavtalet som tecknades med en ledande kondensatortillverkare i mars 2020 för utvärdering av Smolteks CNF-MIM-teknologi löpte ut den

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *