Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Som offentliggjordes den 18 mars 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i RugVista Group-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet” respektive ”Nasdaq First North Premier”) har Carnegie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *