Utfall av emission i The Single Malt Fund AB (publ.)

Styrelsen i The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har tilldelat teckning i en emission (tranche 7) av kapitalandelsbevis per den 16:e mars 2021, lånenummer 2019:1, med ISIN SE0010547299, i enlighet med Grundprospekt och Villkor, publicerade den 17 mars 2020, varvid kapitalandelsbevis till ett värde om 7 200 EUR tecknades.
Vidare vill styrelsen också meddela att teckning även bokförts vid tidigare emission (tranche 6) per den 22 december, 2020, varvid kapitalandelsbevis till ett värde om 60 000 EUR tecknades. Totalt kommer Bolaget att ha emitterat kapitalandelsbevis motsvarande ett

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *