UNITEMISSION I BRIGHTER AB (PUBL) TECKNAD TILL CA 121 % – ÖVERTILLDELNING HAR NYTTJATS

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BRIGHTER AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen i Brighter AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *