Tydliggörande om tidsplan inför kommande företrädesemission i Mandel Design

2021-03-04
Styrelsen i Mandel Design Group AB (”Mandel Design” eller ”Bolaget”) beslutade den 1 mars 2021, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, planerad till den 31 mars 2021, om att genomföra en företrädesemission av högst 5 272 538 units (”Företrädesemissionen”) i syfte att bland annat fortsätta sin expansion och möjliggöra för ytterligare förvärv. Bolaget tydliggör att sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till uniträtter är den 31 mars 2021. Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter är den 1 april 2021. Handel med BTU kommer ske från

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *