Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
Den 11 februari 2021 emitterade Trianon seniora icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr, med slutligt förfall i augusti 2023 (”Obligationerna”).

I enlighet med villkoren för Obligationerna avser Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *