Trainimal AB offentliggör memorandum inför nyemission av aktier i samband med notering på NGM Nordic SME

Styrelsen i Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier (”Noteringen”) på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). I anslutning till det har Bolagets styrelse idag med utnyttjande av bolagsstämmans bemyndigande beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av aktier om högst cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Det förestående Erbjudandet möjliggör Bolagets planerade tillväxtsatsningar och Noteringen bedöms ha en positiv effekt på Bolagets relationer med dess intressenter samt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *