TOURN genomför riktad nyemission om 9 MSEK

TOURN International AB:s styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2020 beslutat att genomföra en nyemission om totalt 450 000 aktier riktad till en begränsad grupp investerare. Genom emissionen tillförs bolaget 9 000 000 kronor. Inga emissionskostnader utgår. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5 procent för befintliga aktieägare i förhållande till antalet aktier efter nyemissionen. Det nya antalet aktier kommer uppgå till 8 753 350 och det nya aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 875 335,00 SEK.
Teckningskursen är 20 kr vilket är snittkursen de

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *