TopRight Nordic AB (publ): Bokslutskommuniké oktober– december 2020

Summering KVARTAL 4

· TopRights övergripande målsättning är att nå en omsättning på 1 000 Mkr inom en femårsperiod, med god lönsamhet för branschen
· En ny bolagsstrategi har antagits, där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden, TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Man delar en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant genom att förena ny teknik med befintlig och skapa unika kundanpassade affärslösningar
· Bekräftade kundorder inom koncernen fram till rapporteringsdatum är 147,9 Mkr. Stor fokus på̊ försäljning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *