Three Gates AB byter namn till Jumpgate AB och slutför förvärven av gameXcite och Tableflip

Moderbolaget och koncernen Three Gates AB, org nr 556842-4062, har bytt bolagsnamn till Jumpgate AB vilket nu är registrerat hos Bolagsverket. Namnbytet är ett led i omdaningen av bolaget från att vara en enskild spelstudio till en listad grupp av spelbolag. Med namnbytet vill styrelsen och ledningen ytterligare tydliggöra att det är ett nytt bolag som byggs upp.

De tidigare kommunicerade förvärven av gameXcite GmbH och inkråmet i Tableflip Entertainment AB har nu slutförts. Transaktionerna offentliggjordes genom pressmeddelanden den 18 respektive 27 januari 2021. Köpeskillingen för 100 %

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *