Tectona övergår till IFRS

Styrelsen för Tectona Capital AB har beslutat att bolaget skall ändra redovisningsprinciper från K3 till IFRS. Anledningen till en övergång är att bolaget önskar återspegla en mer rättvisande bild av värdeutvecklingen i bolagets fastighetsinvesteringar och koncernens finansiella utveckling.

Tectona kommer under 2021 att förbereda för implementering av IFRS. Den första finansiella rapporten enligt den nya redovisningsstandarden kommer att vara bokslutskommunikén för helåret 2021 som avses publiceras den 21 februari 2022. Övergången till IFRS kommer ge betydande inverkan på det bokförda

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *