Teckningsperioden inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Idag den 18 mars 2021 inleds teckningsperioden för teckning av aktier inför den planerade noteringen av aktierna i Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Teckningsperioden löper fram till och med den 31 mars 2021. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nordic Growth Market NGM Aktiebolag, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Bolaget offentliggjorde onsdagen den 17 mars 2021 ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) för erbjudandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *