Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot har fastställts till 0,82 SEK per aktie

Pressmeddelande: Uppsala, 15 mars 2021. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller “Bolaget”) genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *