Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR har fastställts till 2,90 SEK per aktie

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller “Bolaget”) genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 erhöll därmed en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *