Nytt riksträd i Stadshusparken

Ornäsbjörken utnämndes 1985 till Sveriges riksträd. Sveriges kommuner har sedan dess ombetts att plantera ett riksträd på en central plats.
Skövde hade tidigare en ornäsbjörk i Tingshusparken innan den exploaterades. Nu har vi planterat ett nytt riksträd i Stadshusparken som vi inviger genom att även sätta upp en ny skylt vid trädet.

Reviderad internbudget vård- och omsorgsnämnden

​Vård och omsorgsnämndens verksamhet är mycket personalintensiv och stor del av budgeten går till personalkostnader. För att fortsatt arbeta för en god personalsituation skapas i den reviderade internbudgeten ytterligare förutsättningar för såväl ökad bemanning, förutsättningar för kompetensutveckling och stärkt introduktionsutbildning.

​Skövde kommun ställer om servicehuset Käpplunda Gärde till trygghetsbostäder

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 22/2

Kategorier
Barn

Barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsmedel 2019

Fotograf Jesper Anhede.

I år går skolutvecklingsmedlen till fyra olika utvecklingsarbeten och enheter. Medlen kommer bland annat att användas till att skapa en mer inkluderande fysisk lärmiljö för att öka både måluppfyllelse och studiero. Man kommer att använda forskning samt elever och lärares erfarenheter för att skapa bästa möjliga lärmiljö, både pedagogiskt, socialt och fysiskt. Det kommer att skapas en digital bok för barns språkutveckling utifrån olika modersmål, där barn, föräldrar och pedagoger arbetar tillsammans. Sedan går även medlen till läsglädje där man med utgångspunkt i forskning utvecklar elevers läsintresse.

Syftet med skolutvecklingsmedlen
Syftet med medlen är att stärka undervisningen för barn och elevers utveckling och lärande.

Bifogat hittar ni en sammanställning av de beviljade utvecklingsarbetena och kontaktpersoner till respektive enhet.

Skövde är en stad med goda kommunikationer som ligger centralt mellan Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern. Här vill fler alltid mer. Inte undra på att vi snart är 60 000 människor som bor, lever och växer tillsammans här.