Svenska Aerogel offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1

Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,58 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO1. Nyttjandekursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021.
Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader. Inför den

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *