Sveaskog publicerar årsredovisning för 2020

Sveaskog publicerar idag, den 17 mars, bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2020.
Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 MSEK, vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 MSEK.

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre jämfört med föregående år, säger Per Matses, VD och koncernchef för Sveaskog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *