Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) företrädesemission om ca 14,1 MSEK tecknades till cirka 220 %

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 14,1 MSEK tecknats till cirka 220 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk.
Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 4 februari 2021 beslutade styrelsen för SENS den 4 februari att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattade 6 794 756 units, var och en bestående av tre (3) aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *