Styrelseordförande Otto Persson utökar sitt innehav av B-aktier

Train Alliance Sweden AB (publ) styrelseordförande Otto Persson har förvärvat ytterligare 142 336 B-aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Otto Perssons sammanlagda aktieinnehav till 588 000 A-aktier och 532 000 B-aktier.

Denna publicering föranleds av att Train Alliance Sweden AB (publ) har beslutat att på eget initiativ publicera betydande förvärv eller försäljningar av aktier i Train Alliance Sweden AB (publ) som görs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget.

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *