Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknad, bolaget genomför övertilldelningsemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) (“Spago Nanomedical” eller “Bolaget”) tecknades till 152 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. Med den höga teckningsgraden genomför Bolaget även en övertilldelningsemission om cirka 10 MSEK med stöd av bemyndigande från

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *