SOTKAMO SILVER AB: GENOMFÖRD RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 16,6 MSEK

Pressmeddelande: Stockholm den 22 mars 2021, klockan 23:20

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE, SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) (“Sotkamo Silver” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *