Skolverket ska ge stöd för att hantera elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under pandemin

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att hantera barns och elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under covid-19-pandemin. Skolverket får nu i uppdrag att genomföra insatser för att på kort och lång sikt hantera pandemins konsekvenser i skolväsendet.
På grund av pandemin har barn och unga över hela världen haft svåra förutsättningar för sitt lärande. Sverige har i relativt hög utsträckning kunnat hålla förskolor och skolor öppna, men även här kämpar barn, elever och personal i förskolor och skolor i en tuff tid. 

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *