SealWacs AB ska genomgå en ny noteringsprövning och kommer fortsätta handlas på observationslistan

(for English version see below)

SealWacs AB:s (”SealWacs” eller ”Bolaget”) finansiella instrument är sedan den 14 april 2021 observationsnoterat efter att Bolaget offentliggjort pressmeddelandet “SealWacs AB (publ) genomför omvänt förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma”. Ytterligare information offentliggjordes samma dag genom pressmeddelandet “Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma”. Spotlight bedömde därmed att Bolaget genomgick en genomgripande förändring.

Spotlight har därför, mot bakgrund av ovanstående,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *