SealWacs AB: Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs. Underlag inför beslutet kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman.
Förtydligande 1:

Enligt avtalet kommer MaxSnus.nos ägare att erhålla 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhåller 8,45 procent. Bytesförhållandet bygger på att

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *