SealWacs AB: Flaggningsmeddelande

SealWacs AB har erhållit information om den aktieägare som från den 22 februari 2021 innehaft 10.05 procent av aktierna i Bolaget, nu sålt av hela sitt innehav.
Sealwacs AB har informerats om att Mikael Ehrman genom det helägda bolaget KPEQ AB per dagens datum, den 8 februari 2021, sålt av samtliga 928 299 aktier i Sealwacs, vilket motsvarade cirka 10.05 procent av aktierna i Sealwacs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *