Seafire offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Seafire AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 23 februari 2021 att Bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 200 miljoner kronor inom ett ramverk om 300 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid på 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 9,00 procentenheter.
Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *