Seafire emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor

Seafire AB (publ) meddelar idag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 200 miljoner kronor (”Obligationslånet”) inom ett ramverk om 300 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid på 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 9,00 procentenheter. Emissionen togs emot väl av marknaden och erbjudandet blev övertecknat.
Nettolikviden från Obligationslånet kommer, likt tidigare kommunicerats till marknaden via pressmeddelande den 3 februari 2021, att användas för att refinansiera utestående extern förvärvsfinansiering och allmänna

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *