Seafire beslutar om riktad emission om 8 MSEK

Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2020, idag den 1 mars 2021 beslutat om en riktad nyemission av 533 334 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen är riktad till Ulf Lundgren och Björn Lundgren som dellikvid vid förvärvet av Färg-In AB. Teckningskursen uppgick till 15 kronor per aktie.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *