SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägarna i Seafire AB (publ), org. nr 556540-7615, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.
Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021, dels anmäla deltagande

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *