Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF-segment under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.
Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information

· Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 486,4 mkr.
· Räntekostnader och liknande resultatposter för perioden uppgick till – 309,0 mkr.
· Övriga intäkter 2,9 mkr.
· Reservering/återföring av befarade

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *