SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, inom ramen för förnyat bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 februari 2021, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier av serie A enligt nedanstående huvudsakliga villkor. Vid tidpunkten för detta beslut och detta pressmeddelande, äger Bolaget fem (efter aktiesplit) aktier av serie A.

Nytt bemyndigande och nytt beslut föranleds av den genomförda uppdelningen av aktier 5:1, s.k. aktiesplit,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *