RugVista Group (publ) offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
RugVista Group AB (publ) (“RugVista”, ”RugVista Group” eller “Bolaget”), en av de ledande europeiska DTC[1]-onlineplattformarna inom mattförsäljning[2], offentliggjorde den 24 februari 2021 sin avsikt att genomföra en notering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *