RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att förlänga Betalningsblockeringen och besluta om konvertering

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (“Bolaget”) påkallar skriftligt förfarande (“Skriftligt Förfarande”) för obligationslånet med ISIN SE0010625830 (“Obligationslånet”) i syfte att besluta om vissa ändringar av villkoren för Obligationslånet (“Obligationsvillkoren”).

Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (Eng. Payment Block Event) (såsom definerat i Obligationsvillkoren) till den 30 april 2021 och att konvertera SEK 60 000 000 av det utestående beloppet under Obligationslånet tillsammans med SEK 25 000 000 av upplupen ränta

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *