RNB Retail and Brands AB (publ) emitterar SEK 85 000 000 hybridobligationer genom konvertering av skuld till innehavarna av bolagets seniora obligation

I enlighet med det beslut som fattades i det skriftliga förfarandet för vilket kallelse distribuerades den 26 februari 2021 har RNB Retail and Brands AB (publ) (“Emittenten”) idag emitterat SEK 85 000 000 efterställda förlagsobligationer med evig löptid och rörlig ränta (“Hybridobligationer”).

Hybridobligationerna emitterades till innehavarna av Emittentens seniora obligation med ISIN SE0010625830 (“Seniora Obligationen”), genom konvertering av skuld till innehavarna av den Seniora Obligationen.

Efter emissionen av Hybridobligationerna är det utestående nominella beloppet för den

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *