Riktad emission till garanter samt finansiell rådgivare i samband med den fulltecknade företrädesemissionen

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från ObsteCare AB (publ). Se avsnittet ”Viktig information” nedan.

ObsteCare AB (publ) (“ObsteCare” eller “Bolaget”) har genomfört den företrädesemission av units som beslutades och godkändes av den extra bolagstämman den

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *