Regeringen vill minska risk för bifångst av tumlare

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram förslag till fiskeregleringar i fyra marina skyddade områden. Förslagen ska bland annat säkerställa ett stärkt skydd för tumlare i områdena och tas fram i dialog med andra berörda EU-medlemsstater samt i samråd med berörda intressenter.
Det pågår ett omfattande arbete med att reglera fisket i svenska marina skyddade områden. I många fall har även utländska fartyg rätt att fiska i dessa områden, vilket betyder att det krävs dialog med andra berörda medlemsstater och ett beslut av EU-kommissionen efter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *