Readly publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Readlys Års- och hållbarhetsredovisning 2020 har publicerats på bolagets hemsida, corporate.readly.com (https://corporate.readly.com/investors/financial-reports-and-presentations/). Det är Readlys första årsredovisning som börsnoterat bolag och första hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten redogör bland annat för Readlys framsteg på hållbarhetsområdet och hur miljömässiga och sociala värden är en viktig del av affärsmodellen. Readly har också genomfört en väsentlighetsanalys som bekräftar att det är inom områden som klimatvänlig läsning, motverka spridningen av falska nyheter och att stärka

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *