Raybased Holding AB upptar kredit om 5 Mkr

Raybased har idag upptagit en kredit på 5 Mkr från en icke närstående kreditgivare. Krediten kan nyttjas vid behov med en övre gräns på 5 Mkr. Till att börja med löper krediten till och med 21.04.31. Parterna kommer att föra en diskussion vidare rörande löptid och kreditutrymme. Ränta på nyttjat kredit uppgår till 10%.
Raybased befinner sig i en expansiv fas med ökande försäljning, och då är det viktigt att bolaget har en god likviditet. Vi är mycket nöjda med detta avtal kommenterar Jonas Almquist, VD Raybased Holding AB.
Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased Holding AB (

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *