Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – Nyemission blev övertecknad

I PharmaLundensis företrädesemission inkom enligt preliminär sammanräkning totalt teckningar på 2 083 896 units, motsvarande 6 251 688 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 202 %. Efter emissionskostnader på ca 250 000 kr tillförs bolaget således ca 2.8 miljoner kronor. Units tecknades till ca 41 % med företräde. Definitivt utfall, vilket förväntas avvika endast marginellt, kommer att meddelas inom några dagar.

Betalning och erhållande av units tecknade utan företräde
Tilldelning av units utan företräde kommer att ske i enlighet med metod som beskrevs i pressmeddelande 2021-02-08.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *