Rättelse: Kallelse till årsstämma i Qlife Holding AB

Rättelsen avser uppgifter om utspädningsberäkningar under rubriken ”Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2021/2024” i punkten 13 på dagordningen: ”Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för föreslagna nya styrelseledamöter”. Korrigerad kallelse i sin helhet följer nedan.
Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040 (”Qlife”), kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *