RÄTTELSE: Caution AX Bidco AB offentliggör slutligt utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Axkid AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.
Rättelsen avser information om Budgivarens innehav av andra finansiella instrument än aktier i Axkid.

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity[[[1]]],

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *